sumgle

sumgle

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

请问如何设置这个外部链接为新窗口打开?而非当前窗口呢?

0

extension=php_mysqli.dll搞定了,谢谢!

0

显示错误为: Fatal error: Call to undefined function mysqli_connect() in D:\Web\LocalUser\XXX.COM\EN\bbs\commonlib\DB.php on line 133

0

为什么不建议将前斜杠去掉?用相对地址就可以了,非要用绝对地址吗?

0

果然是设置cookies 安全码,系统后台内部有提示。。多此一问了~~

更多 »发问

0

9 次浏览  • 1 个关注   • 11 小时前

1

53 次浏览  • 2 个关注   • 2016-12-31

3

71 次浏览  • 2 个关注   • 2016-12-31

3

78 次浏览  • 2 个关注   • 2016-12-13

1

81 次浏览  • 1 个关注   • 2016-12-13

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
11 小时前
更多 » 关注 1

cmseasy

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 351 次访问